Panoramatická fotografia ambulancie Olivera Dibáka

Naša ambulancia Vám ponúka

Nadštandardné služby v oblasti všeobecného a vnútorného lekárstva

- interné vyšetrenia so zameraním na konkrétne zdravotné obtiaže
- interné predoperačné vyšetrenia
- všetky druhy vyšetrení a potvrdení, ktoré vystavuje praktický lekár pre dospelých


Potvrdenia o zdravotnom stave

- vystavenie zdravotného preukazu na prácu v potravinárstve
- potvrdenia do zamestnania o spôsobilosti na jednotlivé druhy práce
- vyšetrenia a potvrdenia na všetky druhy vodičských preukazov
- vyšetrenia a potvrdenia na zbrojný preukaz
- potvrdenia na študijné účely ( spôsobilosť na štúdium )
- ďalšie zdravotné potvrdenia


Očkovania

- všetky druhy očkovaní vrátane očkovaní pred vycestovaním do exotických krajín
 (žltačka A + B , týfus, záškrt, tetanus, cholera, profylaxia malárie a podobne...)


Výkony pracovnej  zdravotnej služby

- preventívne prehliadky pred vstupom do zamestnania
- preventívne prehliadky periodické počas výkonu zamestnania
- preventívne prehliadky pred výstupom z práce
- ďalšie výkony pracovnej zdravotnej služby
   ( obhliadka pracoviska spolu so záverom  o rizikovosti prostredia,  návrh ochranných
   pracovných prostriedkov pre zamestnancov, návrh opatrení na odstránenie rizika
   práce a podobne...)


Služby pre Vás

 - praktický lekár pre dospelých
 - internista
 - pracovná zdravotná služba

Prevencia a zdravie s.r.o.
Záporožská 12
851 01  Bratislava

[Domov] [O nás] [Služby] [Fotogaléria] [Kontakt]

Copyright © 2015 Doktor Webster s.r.o.  All Rights Reserved.